Następne


Kontrola funkcjonowania POLICJI przez zwierzchnika władzy Trzebiatów 14.12.2018 r ( napisy)

80 Wejścia
Polska
3
Published on 20 Dec 2018 / In Wiadomości i Polityka

W związku z nielegalnością prawa i wszystkich urzędów w Polsce, prawdziwi Polacy Lechici, którzy rozumieją dobrze te mechanizmy zniewolenia zmierzające w stronę faszyzmu, dają temu wyraz w codziennym życiu w urzędach oraz na ulicach, reagując na nielegalne ich działania.

FRANIFRATERSTWO

Jest to wymuszanie posłuszeństwa wobec ustaw pisanych przez polityków. Nieznajomość prawa powoduje, że niźsi rangą wydają polecenia wyższym rangą suwerenom w godzinach swojego urzędowania, kiedy są osobami politycznymi i muszą wykonywać rozkazy polityków.

Mamy Poli-n, poli-cję i poli-tyków

Pokaż więcej
Komentarze na Pejsa

Następne