POLSKIE MEDIA POLFEJS.PL POLSKATUBA.PL GADUCZAT.PL
Polska
Polska 26 Dec 2018
6

Następne

#10 i pół minuty 2019-06-15_14-32-14 Osobisty film  o niszczeniu polskich patriotów, bezrobociu
15 Jun 2019
#10 i pół minuty 2019-06-15_14-32-14 Osobisty film o niszczeniu polskich patriotów, bezrobociu
Andrzej Tramway Kania · 40 Wejścia

IPNtv: ZAPORA - film dokumentalny (English Subtitles)

102 Wejścia

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu dokumentalnego Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Zapora".

Opowiada on o jednym z najbardziej niezłomnych dowódców polskiego podziemia niepodległościowego, cichociemnym - majorze Hieronimie Dekutowskim.

Jest to przede wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków rodziny. Z ich opowieści wyłania się obraz człowieka wymagającego i upartego, a jednocześnie wrażliwego i tęskniącego za normalnym życiem. .
Historie opowiadane przez dawnych podkomendnych Dekutowskiego uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

Mjr Dekutowski podobnie jak inni Żołnierze Wyklęci skazany został przez komunistów na wieczną niepamięć.

Powrócił jako bohater.

Istnieje możliwość organizowania lokalnych pokazów filmu. Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/zapora

"Zapora" is a documentary on one of the most invincible commanders of the Polish independence underground, a “Silent Unseen” - Major Hieronim Dekutowski.
It is a record of memories of his subordinates, , colleagues, friends and family members. From their stories emerges a picture of a man demanding and stubborn, yet sensitive and longing for a normal life.
The stories told by former Dekutowski’s soldiers are illustrated with numerous photographs, documents and animations of the unit’s most important actions.

Major Dekutowski like other cursed soldiers was sentenced by communists to eternal oblivion.

He returned as a hero.

Pokaż więcej

Komentarze na Pejsa

Następne

#10 i pół minuty 2019-06-15_14-32-14 Osobisty film  o niszczeniu polskich patriotów, bezrobociu
15 Jun 2019
#10 i pół minuty 2019-06-15_14-32-14 Osobisty film o niszczeniu polskich patriotów, bezrobociu
Andrzej Tramway Kania · 40 Wejścia